Büyük Komutanlar

Atinalı Kimon

Kimon, MÖ 510’da Atina’da asil bir ailede doğdu. Marathon Savaşı’nın galibi Miltiades’in oğluydu. Cimon, M.Ö. 480-479 yıllarında Xerxes I tarafından Yunanistan’ın Pers istilasının başarısızlığını takiben güçlü Atinalı denizcilik imparatorluğunu oluşturmasında kilit bir rol oynamıştır.

Kimon Hayatı

Cimon genç bir adam iken, babası Atina devleti tarafından ihanet suçlamasıyla para cezasına çarptırıldı. Miltiades’in bu tutarı ödeyemediği için, MÖ 489’da öldüğü hapishaneye atıldı. Cimon bu borcu devralır ve Diodorus’a göre, babasının hapis cezasının bir bölümünü [3] onun bedenini gömmek için yatar. Salamis Muharebesi sırasında , Cimon cesareti ile diğerlerinden ayrıldı.

Atinalı KimonOndan, MÖ 479’da Sparta’ya gönderilen bir elçiliğin üyesi olarak bahsedilir.

M.Ö. 478 ile M.Ö 476 arasında, Ege Denizi çevresindeki bir dizi Yunan deniz kenti , Pers kontrolüne tekrar sunmak istemediler ve Delos’taki Aristides aracılığıyla Atina’ya olan bağlılıklarını sundular.

Orada, Delian Ligi’ni (Delos Konfederasyonu olarak da bilinir) kurdular ve Cimon’un baş komutanı olacağı konusunda anlaşmaya vardılar.

Strategos olarak Cimon M.Ö. 463’e kadar birlik operasyonlarının çoğu komuta etmişti.

Eurymedon Savaşı

466 M.Ö. civarında, Kimon, Küçük Asya Pamfilya bölgesinde bulunan bir pers ordusunu Eurymedon Nehri yakınlarında yapılan savaşta yener.

Ve yakınlarına da 10.000 yerleşimciyle Amphipolis denen bir Atinalı kolonisi kurdu.

Trakya Chersonesus

Küçük Asya’daki başarılarından sonra, Cimon Trakya kolonisi Chersonesus’a taşındı . Orada yerel kabile isyanlarını bastırdı. MÖ 465-463 yılları arasında Thasyalıların isyanını sona erdirdi.

Thasos , Trakyalı iç bölgelerle ve özellikle de bir altın madeninin mülkiyetiyle bir ticaret rekabeti üzerinden Delian Ligi’nden ayrılarak ayaklandı.

Atina filosu Thasos filosunu yendikten sonra Cimon yönetimindeki Atina, Tasos’u kuşatıp alır.

Rüşvet için Deneme

Bu başarılara rağmen, Cimon, Makedonyalı İskender I. Alexander’dan rüşvet aldığını iddia ettiği için Pericles tarafından yargılandı.

Sonunda Cimon beraat etti.

Sparta Helot İsyanı

Cimon Sparta ve Atina arasında bir işbirliği politikasını savundu.

M.Ö. 462’de Cimon, Sparta’ya yardım sağlamak için Atina vatandaşlarının desteğini aradı.

Ephialtes, Sparta’nın Atina’nın iktidardaki rakibi olduğunu ve kendini savunmak için kalması gerektiğini düşünmesine rağmen, Cimon’un görüşü hakim oldu.

Cimon Atina meclisinin aldığı kararla Spartaya göderdiği Hoplitlerin; çıkabilecek bir isyana yardım edebilecekleri şüphesi ile geri gönderilmesi, Atina için bir aşağılanma şekli olarak görülür.

Sürgün

Bu hakaret suçu, Cimon’un Atina’daki popülaritesinin çökmesine neden oldu.

Sonuç olarak, MÖ 461 yılından başlayarak on yıl kadar Atina’dan dışlandı. Reformcu Ephialtes sonra Perikles’in desteğiyle Kimon’un Atina Konseyindeki gücünü azalttı

Cimon’un politikalarının bir kısmı, Spartan yanlısı politikası ve İran’la barış çabaları da dahil olmak üzere geri çevrildi.

Dönüş

MÖ 458’de, Cimon, Tanagra’daki Sparta ile mücadelesine yardım etmek için Atina’ya dönmeyi denedi , ancak reddedildi.

Sonunda, M.Ö 451 civarında, Cimon Atina’ya döndü.

Bir zamanlar sahip olduğu güç seviyesine geri dönmesine izin verilmemesine rağmen, Atina’yı Spartalılarla beş yıllık bir ateşkesle müzakere edebildi.

Atina’nın Yeniden İnşası

Pek çok askeri istismarından ve Delian Ligi ile kazanılan paradan, Cimon Atina’daki birçok inşaat projesini finanse etti. Bu projelere, Persler tarafından yıkılmasından sonra Atina’yı yeniden inşa etmek için büyük ihtiyaç duyuldu. Akropolis’in genişlemesini ve Atina çevresindeki surların, kamu yollarının, kamu bahçelerinin ve birçok politik yapının inşasını emretti.

Kıbrıs’ta Ölüm

Cimon, 449 yılında Kıbrıs’ın güneybatı sahilinde Citium’un Fenike ve Pers kalesine kuşattı. Ya başarısız girişimde ya da kısa bir süre sonra öldü.

Devamını Gör

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kontrol edin

Close
Close