Büyük Komutanlar

Hammurabi Kimdir?

Hammurabi, bugün modern Irak olan Babil’de M.Ö. 1810, doğdu. Babası; Sin-muballit’tir. Tarihe Hammurabi Kanunları olarak bilinen önemli miraslar bırakmıştır.

Hammurabi Hayatı

Hammurabi, M.Ö. 1792’de tahtına çıktığında, küçük krallığı, Babil, Kish, Sippar ve Borsippa şehir devletlerinden oluşuyordu. M.Ö. 1750’deki yönetiminin sonunda, tüm eski Mezopotamya’yı kontrol etti.

İlk otuz yılı boyunca Eşnunna Krallığı’na bağlı bazı kentlere saldırmak dışında önemli bir şey yapmamıştır. Daha sonra ise Düzensiz bir şehir devletleri topluluğunu Mezopotamya’yı da içine alan güçlü bir imparatorluğa dönüştürdü.

HammurabiBabasının ve büyük babasının ana hedeflerinden biri, Mezopotamya’da kuzeybatıdan güney doğuya uzanan Fırat Nehri’nin sularını kontrol etmekti. Nehir boyunca yayılan kültürler yoğun bir şekilde tarım ve ticaretle uğraştı. Büyük bir ordu tarafından savunulan eski Sümer ülkesindeki Larsa’yı ele geçirmiştir.

Doğudan gelen Elam ordusunu yenmiş arkasından da Eşnunnna’yı yağmalayarak yıkmıştır.

Babil İmparatorluğunun Alınışı

Mezopotamya’nın fethini tamamlamak için kuzey ve doğuya döndü. İlk olarak, Fırat Nehri’nin üstündeki önemli ve müreffeh bir ticaret merkezi olan Mari’yi gördü.

Mari’nin kralı Zimri-Lim ile İttifakını kopardı ve 1761’de şehre yürüdü. Hammurabinin bu ittifakı bozmayı neden seçtiği belli değildir.

Babil İmparatorluğunun alınmasındaki nedenler arasında; büyük bir zenginlik ve elbette Fırat Nehri’nin kontrolü bulunmaktadır.

Ancak her istilada Babil gelen kültürü absorbe etmesini becermişti.

Diğer Fetihler

Mari’nin düşüşünden kısa bir süre sonra Hammurabi, Aşur ve Eshnunna’yı fethetti. 1755’te  eski Mezopotamya’nın çoğunu kontrol etti.

İmar Faaliyetleri

İlk yıllarında dikkatini krallığın içsel gelişimi üzerine odakladı; bunlar arasında tapınaklar, kamu binaları ve altyapı projelerinin inşası da vardı.

Hammurabiden yetkililere ve il valilerine yazılan belgeler, yönetimin neredeyse tüm yönlerini kişisel olarak denetleyen bir yönetici olduğunu gösterdi.

Krallığını daha iyi idare etmek için, kuralları ve düzenlemeleri standartlaştırmak ve evrensel bir adalet duygusunu yönetmek için bir dizi kanun veya yasa çıkardı.

Hammurabi Kanunları

Yaklaşık 1771 yılında, Babil İmparatorluğu’nun kralı Hammurabi, burjuva imparatorluğunu daha iyi yönetebilmek için her şehir devletine bir dizi kanunname yayınlar. Bugün Hammurabi Kanunu olarak bilinen 282 maddelik kanunu, antik çağlardan beri gelen en eski ve eksiksiz yazılı yasalardan biridir.

Ceza Kanunları

Hammurabi’nin dünya hukuk gelişimine etkisi; on iki taş üzerine yazılmış ve genel felsefenin de “Göz için göz, diş için diş” ola bir metini geride bırakması olmuştur.

Hammurabi Kanunu, tam bir yasa dizisi değil, kölelik, borç, ticari düzenlemeler, evlilik ve miras gibi belirli vakaları ve konuları ele alan bir dizi kararnamedir. Suçlamalar için çeşitli derecelerde ceza öngören, belirli yaralanmalar için tazminat, cerrahlar, berberler ve veteriner hekimler için ücretler öngören birçok kanun vardır.

Ölümü

1708’de öldüğünde, geride bir büyük imparatorluk; güneyde Basra körfezinden Toroslara ve Anadolu içlerine kadar uzanan, bırakmıştı

Devamını Gör

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kontrol edin

Close
Close