TC Başbakanları

Mehmet Recep Peker Kimdir?

Başbakan Mehmet Recep Peker Hayatı Siyasi Dönemi

5 Şubat 1889 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Mustafa Bey, annesi Emine hanımdır. Mehmet Recep Peker 1919 yılında, 30 yaşında iken, Hasene Suada Hanım ile evlendi.

Mehmet Recep Peker Okul Hayatı

Mehmet Recep Peker, ilkokula 1895 yılında Kocamustafapaşa Mahallesi’nde bulunan İptidai mektebinde başlamıştır. 1898 yılında mezun olan Mehmet Recep Peker 1898 ve 1901 yılları arasında Kocamustafapaşa Askeri Rüştiyesinde, 1901 ve 1904 yılları arasında Kuleli İdadi-i Askeriye ’de, 1904 ve 1907 yılları arasında da Harp Okulunda eğitim almıştır.

Mehmet recep peker askeri hayatı

Mehmet Recep Peker Askeri Görevleri

Mehmet Recep Peker, 7 Eylül 1907 yılında Harp Okulundan teğmen olarak mezun oldu. 21 Haziran 1909 yılında 2.nci Ordu, 5.inci Mitralyöz Bölüğü’ne, 4 Ağustos 1909 yılında Kırklareli’ne, 15 Ocak 1910 yılında Yemen’de görevlendirildi. Buradaki görevini sürdürürken 14 Nisan 1911 yılında üsteğmenliğe terfi etti. Ancak daha önce başvurduğu Erkan-ı Harbiye Mektebi sınavına girmiş ve kazanmıştır.

Bu yüzden tayin edildiği yere gönderilmedi ve Harbiye Nezaretinin yazılı emri ile Erkan-ı Harbiye Mektebi’ne başlamak üzere 17 Eylül 1911 yılında Hudeyde’den İstanbul’a geldi. Eğitiminin birinci yılında Trablusgarp Savaşı nedeniyle Maydost’ta oluşturulan 5.inci Nizamiye Fırkası Yaverliğine tayin edildi.

Balkan Savaşı mağlubiyeti sonrası İstanbul’a dönen Mehmet Recep Peker 24 Kasım 1913 yılında Erkan-ı Harbiye Mektebinin ikinci sınıfına başladı okula devam ederken 1. Dünya savaşı başladı. Bunun üzerine 3. Ordu 10. Kolorduda görevlendirildi. 26 Aralık 1914 yılında yüzbaşı oldu.

Katıldığı savaşlar sebebiyle 1914 yılından itibaren ara verdiği eğitimine 12 Ocak 1919 yılında yeniden başladı ve 9 Eylül 1919 yılında okulu birincilikle bitirdi. Mehmet Recep Peker, Harp Akademisi ve 24. Fırkadaki görevine devam ederken 20. Fırka Erkan-ı Harbiye’sine tayin edildi. Ankara’ya geldikten sonra Başkumandanlık emriyle Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi’nde Muamelat-ı Tahririye’ye tayin edildi.

Mehmet recep peker siyasi dönemi

Mehmet Recep Peker Siyasi Hayatı

Görevine 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıncaya denk devam etti. Ardından Mecliste Başkatiplik görevine başladı. Başkatiplik görevine devam ederken 10 Ekim 1920 yılında binbaşılığa terfi etti.

1923 yılında Meclisi Umumi Katipliğinden ayrılarak Kütahya milletvekili adayı oldu. 10 Ağustos 1923 yılında Milletvekili seçildikten sonra meclis çalışmalarına başladı. Mecliste ikinci dönemden sekizinci döneme kadar Kütahya Milletvekilli olarak görev aldı.

1924 ve 1930 yılları arasında İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığı görevlerini üstlendi. 1928 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası Meclis Grubu Başkan Vekilliği yaptı. Ağustos 1946 yılında çok partili dönemin ilk hükumetini kurdu. 15. Dönem Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinin Başbakanı oldu. Siyasi hayatı 1947 yılında biten Mehmet Recep Peker 1 Nisan 1950 yılında İstanbul’da vefat etti. Cenazesi Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Mehmet Recep Peker’in Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları

  1. T.C. Hükûmeti – 07.08.1946- 10.09.1947
Summary
T.C 15. Dönem Başbakanı Mehmet Recep Peker Kimdir?
Article Name
T.C 15. Dönem Başbakanı Mehmet Recep Peker Kimdir?
Description
Mehmet Recep Peker görevine 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıncaya denk devam etti. Ardından Mecliste Başkatiplik görevine başladı. Başkatiplik görevine devam ederken 10 Ekim 1920 yılında binbaşılığa terfi etti....
Author
Publisher Name
Ulusalihanet
Publisher Logo
Devamını Gör

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kontrol edin

Close
Close