Büyük Savaşlar

Puvatya Muharebesi (M.S 732)

Emeviler ve Fransızlar Arasındaki Amansız Mücadele

Puvatya Muharebesi; Fransa’nın Puvatya (Poitiers) bölgesinde M.S 10 Ekim 732 yılında, Emeviler ve Franklar arasında meydana gelen muharebedir. Frankların zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu muharebe, Avrupa için büyük bir öneme sahiptir. Batılı tarihçiler, bu savaşın Müslümanların, Avrupa içlerine ilerlemesinin durdurduğunu savunmuşlardır.

Hatta Versay  (Versailles) Sarayı’nda, Fransa Tarihi’nin önemli anlarını gösteren tablolar arasında, Puvatya Savaşı’nın resmedildiği bir tablo vardır.  Peki, bu muharebe Müslüman Araplar için bu denli önemli midir? Ya da Müslüman Türkleri de durdurmuya yetmiş midir? Bir- iki gün süren bu muharebenin dünya tarihinde önemi nedir? Hala tarihçiler arasında tartışmalı olan bu muharebenin dinamiklerini incelemeye çalışalım.

puvatya muharebesi endülüs'ün fethi

Endülüs’ün Fethi – Yakılan Gemiler?

M.S 711 yılında İspanya, Vizigotların elindedir ve Kral Rodrigo tahttadır. Halk tarafından pek sevilmeyen Kral Rodrigo baskıcı bir tutum izleyince, krallıkta isyanların ve karışıklıkların çıkması kaçınılmaz olur. İfrikiye Valisi Musa bin Nusayır, Sebte (Cebelitarık Boğazı) kuşatır ancak halkın direnişiyle karşılaşır ve Tarık bin Ziyad’ı, Septe Valisi olarak atar. Krallıkta artan iç gerilim ise, yerel yöneticileri Müslümanlardan yardım istemeye iter.

Tarık Bin Ziyad ordusuyla Cebelitarık Boğazı’nı geçer ve İspanya’ya girer. Tarık Bin Ziyad’ın askerlere geri çekilmenin mümkün olmadığını göstermek için, Cebelitarık Boğazı’nı geçtikten sonra gemileri yaktırdığı söylenir. Ancak kaynaklar, Tarık’ın gemileri yaktırmasının mümkün olmayacağını sayısal verilerle kanıtlar. Kaynaklara göre; Musa, Tarık’ın ordusuna 5.000 asker göndermiştir. Çünkü Rodrigo yaklaşık 30.000 askerle onu beklediğini anlamıştır. Musa’nın asker takviyesi yapabilmesi için Tarık’tan haber alması gerekmektedir; bu ise ancak Musa’nın gemisinden Tarık’ın gemisine asker yollamasıyla mümkün olabilir. Öte yandan Musa’nın da 8.000 asker ile boğazı geçtiği bilinmektedir.

Tarık bin Ziyad’ın gemileri yaktığını düşündüren ise; “Ey Müslümanlar!” diye başlayan konuşmasıdır. Ancak çoğu tarihçiler bunun bir motivasyon konuşması olduğu konusunda hemfikirdir.

Kayıplar iki taraf için ağır olsa da, Kadis Muharebesi’yle; İspanya artık Emevilerin eyaleti haline gelmiştir.

Puvatya Muharebesi Sonuçları

Puvatya Savaşı- Unsurlar ve Sonuç

Dört Halife Dönemi’nden sonra, Endülüs ismi verilen İber Yarımadası’yla birlikte, Emeviler genişleme ve yayılmaya önem vermiştir. Bu durum da beraberinde fetih girişimlerini getirmiştir.

730 yılında Endülüs Valisi olarak atanan Abdurrahman El-Gefiki de, Batı Avrupa’nın zenginliklerini fark etmiş ve İslamiyet’i yayma gayesiyle de Franklara cihat ilan etmiştir.

Galya’ya Müslümanlar tarafından sık sık akın düzenlenmiştir. Gefiki de Bordeaux’a ulaşana kadar başarıyla ilerlemiştir. Özellikle Galya Dükü Eudes ile yaptığı muharebeden kazandığı ganimetler, bu akınların en önemli kazanımlarından olmuştur.

10 Ekim 732 tarihinde; Emeviler geri dönüş yolundayken Charles Martel komutasındaki bir orduyla karşılaşmıştır. Poitiers (Puvatya)’de gerçekleşen bu karşılaşma, Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişini durdurmak ve askeri kuvvetleri püskürtmek adına büyük bir girişimdir.

Abdurrahman El-Gefiki, Puvatya önlerinde savaş konumuna geçmiştir. Gefiki’nin ordusunun hafif atlı piyadelerden ve Charles Martel’in Frank ordusunun zırhlı ağır piyadelerden oluştuğu bilinmektedir. Ancak batılı tarihçiler, muharebeye daha epik bir boyut kazandırmak için Emelvilerin, Franklardan çok daha kalabalık olduğu fikrini ortaya atmışlardır.

Puvatya Muharebesi, Frank zaferiyle sonuçlanmıştır. Başlarda üstünlük Gefiki’de olsa da, Franklar geçerli bir strateji yapmışlardır. Frank askerleri, Müslümanların ganimetlerine saldırmış ve merkezdeki dikkatin cephelere dağılmasına sebep olmuşlardır. Bu da Emevi ordusunu düşürmüş ve Gefiki’nin geri çekilmesiyle sonlanmıştır.

Puvatya Muharebesi Detayları

Puvatya Muharebesi- Detaylar

Puvatya Muharebesi’nin, Frankların galibiyetiyle sonuçlandığı biliniyor. Avrupalı tarihçiler, Puvatya’da Frankların kazandığı bu zaferin, Müslümanların Avrupa’ya ilerlemesini durduracak bir dönüm noktası olduğunu kabul ediyor. Müslüman Arapları, Avrupa’ya yerleşme konusunda durdurduğu kesin bir şekilde kabul edilemiyor. Çünkü Emevi Devleti varlığına bir süre daha devam ediyor. Bu nedenle Puvatya Muharebesi’nin iki farklı tarihsel yorumlamaya sahip olduğu söylenebilir.

Çoğu Hristiyan tarihçinin, bu muharebeyi Müslümanlar kazansaydı; İslam, Avrupa Dini haline gelirdi yorumunu kabul etmesi, bu muharebenin Hristiyan dünyasındaki önemini gösteriyor. Milli bir başarı ve dini bir bütünlük kazanıldığı yaygın bir bakış açısı. Charles’in efsaneleştirilmesi ve bu Müslüman ilerleyişine son vermesi, ona çekiç anlamına gelen “Martel” adını kazandırıyor ve yine Puvatya Muharebesi’nin önemini vurguluyor. Ancak İslam dünyası ve Müslüman tarihçiler bu konuda aynı fikirde değil.

Müslüman tarihçilere göre; bu muharebe, Emevi ordusunun eve dönerken yaşadığı bir çarpışmadan ibaret. Bu kadar kısa süren bir muharebeyi de sefer olarak nitelendirmek pek gerçekçi kabul edilmiyor. Akınlarda kazanılan ganimet oldukça yeterli bulunuyor.

Summary
Puvatya Muharebesi - Savaşı (M.S 732)
Article Name
Puvatya Muharebesi - Savaşı (M.S 732)
Description
Puvatya Muharebesi; Fransa’nın Puvatya (Poitiers) bölgesinde M.S 10 Ekim 732 yılında, Emeviler ve Franklar arasında meydana gelen muharebedir. Frankların zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu muharebe, Avrupa için büyük bir öneme sahiptir.
Author
Publisher Name
Ulusalihanet
Publisher Logo
Devamını Gör

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close