Büyük Komutanlar

Büyük Darius Kimdir

Büyük Darius (Doğum; M.Ö. 550-Ölüm M.Ö. 486). Kendisi hakkında günümüzde pek bir şey bilinmese de Popüler kültür onu bize taşımaktadır. League of Legends adlı oyunda oyuncular Darius adlı kahramanın skil ve Power özelliklerini arttırmaya çalışmaktadırlar.

Büyük Darius Hayatı

En eski kayıtlar, Cambyses II’nin aklını yitirdiği, erkek kardeşi Bardiya’yı öldürdüğü ve enfekte olmuş bir bacak yarası nedeniyle öldüğü yazılmaktadır.

I. Darius’un bir darbe gerçekleştirerek iktidara geldiği düşünülmektedir.

Herodotus, Darius’un yükselişini şüpheli bir şekilde anlatıyor.

Büyük DariusSaltanatının ilk iki yılı en önemlisi Babil’de meydana gelen isyanları bastırmakla meşgul oldu. Daha sonra kendini İran’ın iç örgütlenmesini yeniden düzenlemeye ve dış sınırlarını sağlamlaştırmaya adadı.

Savaşları

Darius, M.Ö. 516 yılında bir sefer ile Aria ve Bactria bölgelerine sefer yapmıştır.

Darius, M.Ö. 515’de İndus Nehri’ni çevreleyen toprakları fethetti.

Avrupa’ya Akınlar ve İskitler (M.Ö. 513 /512)

I. Darius’un 513 yılında, Karadeniz’in kuzey kıyısına hakim olmak için İskitler’e karşı sefere çıkar.

Kral Darius’un mühendisleri oldukça ilginç ve zamanın ötesinde bir mühendislik çalışması ile gemileri yan yana dizerek oluşturulan bir köprü ile İ.Ö. 513’te Bosporos’ta (İstanbul Boğazı) Asya kıtasını, Avrupa kıtasıyla birleştirmiştir.

Bugünkü Moldavya topraklarında İskitler, büyük Pers ordusunu sonu gelmeyen steplere doğru çekmiştir. Bu Perslerin istedikleri sonucu almalarına engel olmuştur.

İonia Ayaklanması (M.Ö. 499)

Nedenleri;

1-Perslere karşı ülkelerini savunma isteğinin artması.

2-Perslerin Grek ticarete engel oluşları.

3-Pers satrapları arasındaki çıkar çatışmalarının dinememesi.

Ayaklanma

Bu nedenlerle İonialı kentler kendi tiranlarını devirdiler ve Perslere karşı bir ayaklanma başlattılar (M.Ö. 499).

Yine bu yıl, Pers satrabının oturduğu Sardeis kenti yakılıp yıkıldı.

Ancak ayaklanan topluluklar tek başlarına Persler’le baş edemeyeceklerini anlayınca Greeklerden yardım ister.

Savaş

Persler, Grekleri Ephesos önünde yendi (498).

Lade Deniz savaşı M.Ö. 494

Persler daha sonra, savaşı denizde de sürdürürler. Kendilerine bağlı vassallarından olan Mısır ve Fenike’den gemiler istediler.

M.Ö. 494’te Lade adası açıklarında yapılan savaşı Persler kazanır.

Pers hakimiyetine İsyan edenlerin merkezi Miletos’un alınışı

Persler, ayaklanmacıların merkezi Miletos’u karadan ve denizden kuşatarak alırlar. Kent yerle bir edildi.

İdari ve Ticari Faaliyetler

I. Darius (M.Ö. 522-486) Satraplıkları yeniden organize etmiş ve yeni bir vergi sistemi (nomos) meydana getirmiştir.

Kral Yolu

Persler, gelişkin bir yol şebekesi de kurmuşlardı. Ephesos ve Sardeis ile Susa arasındaki ünlü “Kral Yolu”nun Doğu-Batı ticaretinde önemli bir rolü vardı. Bu yol, Ankyra, Kappadokia, Yukarı Fırat ve Babylonia’dan geçerek Susa’ya ulaşıyordu.

Susa’daki Saray Kompleksi

Susa’da Darius, şehrin kuzeyinde yeni bir saray kompleksi inşa etti. Bir yazıt, Sarayın Artaxerxes I zamanında tahrip edildiğini ancak yeniden inşa edildiğini belirtir.

Darius’un Mezarı

Darius’un mezarı, şehirden uzak olmayan bir kaya yüzüne kesildi. Nil’den Suez’e bir kanal kazdı ve orada bulunan bir hiyeroglif yazıtın parçaları olarak, gemileri Nil’den Kızıl Deniz yoluyla Saba’dan Pers’e geçiyordu

Darius ayrıca, imparatorluğun tamamında Pasargadae, Persepolis (Persepolis Tachara Sarayı), Babil ve Mısır’a odaklanan inşaat projeleri üzerinde çalıştı. Eserlerde kullanılan yazı Runik türü çağrıştırmaktadır.

Devamını Gör

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kontrol edin

Close
Close