TC Başbakanları

Hasan Hüsnü Saka Kimdir?

7. Başbakan Hasan Hüsnü Saka - Siyasi Dönemi Hayatı

1885 yılında Trabzon’da doğdu. Tam adı Hasan Hüsnü Saka’dır. Babası Sürmene eşrafından Sakazade Hafız Yunus Efendi’dir.

Hasan Hüsnü Saka Okul Yılları

Hasan Hüsnü Saka Okul Yılları

İlk ve orta eğitimini Trabzon İptidai Mektebi ve Rüştiyesinde yaptıktan sonra İstanbul-Mercan İdadisinde devam ederek mezun oldu. 1905 yılında Mülkiye Mektebinin sınavına girdi. 1908 yılında Mülkiye Mektebinden mezun oldu. 1908 yılında Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) ta göreve başladı. 1909 yılında ise Maarif Nezareti tarafından, Avrupa’da eğitim için açılan sınavı kazanarak Paris’e gitti. 1912 yılında Paris Siyasal Bilgiler Okulu Diplomasi Şubesinden mezun oldu.

İş Hayatı

Mezun olduktan sonra İstanbul’a dönerek Sayıştay’daki görevine devam etti. 1915 yılında Maliye Nezareti Varidat Umum Müdürlüğü Temettü Vergisi Temyiz Komisyonu 1. Mümeyyizliğinde görevlendirildi. Bir yıl sonra Eskişehir Bölge İktisadi Müdürü oldu. 1917 yılında İstanbul’daki eski görevine getirildi. 5 Eylül 1918 yılında Mülkiye İktisat Öğretmenliğine atandı.

Siyasi Hayatı

12 Ocak 1920 yılında toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisinin 4.devresinde Trabzon milletvekili olarak yasama görevini üstlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1.döneminde Milletvekili olan Ahmet Faik Bey Yargıtay üyeliğini tercih ederek milletvekilliğinden istifa etti. Bunu üzerine Hasan Hüsnü Saka boşalan milletvekilliğine 28 Ocak 1921 yılında seçilerek Meclis’e girdi.

5 Mart 1921 yılında Bütçe Komisyonu sözcülüğüne seçildi. 19 Mayıs 1921 yılında Fevzi Paşa başkanlığında kurulan hükumette 142 oy ile Maliye vekili oldu. 22 Nisan 1922 yılında bu görevinden istifa etti. Ancak 11 Mayıs 1922 yılında yapılan seçimle 106 oyla tekrar görevine getirildi.

Saka 24 Eylül 1923 yılında İktisat Vekili Mahmut Esat Bey’in istifa etmesi üzerine 158 üyenin 154’ünün oyunu alarak İktisat vekili oldu. 30 Ekim 1923 yılında İsmet Paşa’nın başkanlığında kurulan ilk Cumhuriyet kabinesinde ise Hasan Hüsnü Saka İktisat vekilliğine devam etti. 6 Mart 1924 yılında İsmet Paşa kabinesinde Ticaret Vekilliği görevine getirildi.

Hasan Hüsnü Saka Siyasi Hayatı

21 Kasım 1924 yılında kabinenin istifa etmesi üzerine Hasan Hüsnü Saka’nın vekillik görevi sona erdi. 1 Kasım 1926 yılında 3. İsmet Paşa kabinesinde Maliye vekili oldu. Bu görevinden 13 Temmuz 1926 yılında istifa etti. 1 Kasım 1926 yılında yapılan Başkanlık Divanı seçiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan vekilliğine seçildi.

Başkan Vekilliği ve Başbakanlığa Giden Yol

Hasan Hüsnü Saka Başkan vekilliği görevine 3.ve 4.dönemlerde de devam etti. 5. Dönemde tekrar Trabzon milletvekili seçildi. Bunun üzerine 1 Mart 1935 yılında yapılan toplantıda yeniden Başkan vekili olmasına karar verildi. 1 Kasım 1935 yılında başkan vekilliği görevinden ayrıldı.

24 Ekim 1936 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Okulu Umumi İktisat Profesörlüğü görevini üstlendi. Hasan Hüsnü Saka Yasama görevini 1954 seçimlerine kadar sürdürmüştür. 30 Eylül 1941 yılında Ankara Üniversitesindeki profesörlük görevinden ayrılmıştır.

Hasan Hüsnü Saka 13 Eylül 1944 yılında 2. Şükrü Saraçoğlu kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevi yaptı. 1945 yılında San Francisco şehrindeki, Birleşmiş Milletler Konferansında Delegasyon başkanlığı yaparak Türkiye’yi temsil etti. 9 Eylül 1947 yılında Recep Peker kabinesinin istifa etmesi üzerine sürdürdüğü Dışişleri bakanlığı görevi son buldu. 10 Eylül 1947 yılında Başbakanlığa atandı. 9 Ocak 1949 yılında Başbakanlık görevinden istifa etti.

Hasan Hüsnü Saka 29 Temmuz 1960 yılında İstanbul’da vefat etti. Cenazesi Zincirli kuyu mezarlığına defnedildi. Hasan Hüsnü Saka iki kere evlenmiştir. Hasan Hüsnü Saka 3 çocuk babasıdır.

Hasan Hüsnü Saka’nın Başbakanı Olduğu Hükumetler ve Görev Zamanları
16. T.C. Hükumeti – 10.09.1947- 10.06.1948
17. T.C. Hükumeti – 10.06.1948- 16.01.1949

Summary
Hasan Hüsnü Saka Kimdir
Article Name
Hasan Hüsnü Saka Kimdir
Description
Hasan Hüsnü Saka 9 Eylül 1947 yılında Recep Peker kabinesinin istifa etmesi üzerine sürdürdüğü Dışişleri bakanlığı görevi son buldu. 10 Eylül 1947 yılında Başbakanlığa atandı. 9 Ocak 1949 yılında Başbakanlık görevinden istifa etti.
Author
Publisher Name
Ulusalihanet
Publisher Logo
Devamını Gör

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kontrol edin

Close
Close