Büyük Savaşlar

İkinci Balkan Savaşı (16 Haziran 1913- 18 Temmuz 1913)

İkinci Balkan Savaşı Osmanlı imparatorluğuna Karşı Sonuçları

İkinci Balkan Savaşı öncesi Londra Konferansı ve Antlaşması, savaşa giren tarafları memnun etmeyince; Balkan devletleri ve Osmanlı Devleti arasında ikinci bir savaş patlak vermiştir. Birinci Balkan Savaşı’ndan farklı olarak İkinci Balkan Savaşı, Osmanlı Devleti’ne karşı değil Bulgaristan’a karşı verilmiştir.

İkinci Balkan Savaşı Nedenleri ve Genel Bakış

ikinci balkan savaşı tarihi

Londra Antlaşması’ndan en karlı çıkan taraf Bulgaristan olmuştur. Bulgaristan’ın topraklarını bu denli genişletmesi, Yunanistan ve Sırbistan’ı rahatsız etmiştir. Öte yandan Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan çekilmesi, otorite ve yönetim boşluğuna neden olmuştur. Bu otorite boşluğu ve toprak paylaşımıyla ilgili Bulgaristan’la anlaşmazlık yaşayan diğer Balkan devletleri; Yunanistan öncülüğünde bir ittifak oluşturmuş ve Bulgaristan’a saldırmıştır.

Haziran 1913’te, Sırbistan ve Yunanistan’a doğru yürüyen Bulgaristan, bu ittifak ile karşılaşmıştır.

Beklenen bu saldırı sonrasında Yunanistan ve beraberindeki Balkan devletleri, Bulgaristan’a savaş açmışlardır. Bulgaristan; Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Romanya’yla savaşmak zorunda kalmış, ağır bir yenilgiyle karşılaşmıştır. Birinci Balkan Savaşı’na katılmayan Romanya ise, Balkanlardaki bu karışıklığı ve anlaşmazlığı fırsat bilerek; Yunanistan ve diğer Balkan devletleriyle birlikte İkinci Balkan Savaşı’na katılmıştır. Osmanlı Devleti ise Enver Paşa’nın da kararıyla Birinci Balkan Savaşı’nda kaybettiği toprakları -kısmen de olsa- geri alabileceği gayesiyle, Bulgaristan’a karşı savaşmıştır.

İkinci Balkan Savaşı’nın en önemli ayrıntılarından biri de; Osmanlı Devleti ordusunun Midye- Enez hattını aşıp, savaşmadan Edirne ve Kırlareli’ni almasıdır. Yunanistan da savaşmadan Sofya’ya varabilmiştir.

Bu büyük başarısızlık sonucu Bulgaristan bir barış antlaşması istemiş ve 10 Ağustos 1913’te Balkan devletleri arasında Bükreş Antlaşması imzalanmıştır.

 

Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913)

Bulgaristan ve diğer Balkan devletleri arasında imzalanan Bükreş Antlaşmasıyla, Bulgaristan’ın Ege Denizi’ndeki varlığı ve imkanları kısmen de olsa sınırlandırılmış ve ilk savaşta Balkanlarda kazandığı toprakların neredeyse tamamını kaybetmiştir.

Bükreş Antlaşması ile birlikte: Bulgaristan; Silistre, Tutrakan ve Güney Dobruca’yı Romanya’ya vermiştir. Yunanistan; Epir’in bütününü, Girit Adası’nı, Selanik’i, Drama’yı, Kavala ve Güney Makedonya’nın büyük bir kısmını almıştır. Manastır, İstip, Üsküp ve Piriştine; Sırbistan’a verilmiştir. Karadağ; Pilevne ve Cakova’yı almıştır. Bulgaristan’a, Makedonya’nın küçük bir bölümü ve Dedeağaç bırakılmıştır.

Osmanlı Devleti- İkinci Balkan Savaşı Sonuçları

ikinci balkan savaşı nedenleri

Birinci Balkan Savaşı, Osmanlı Devleti açısından oldukça yıkıcı olmuştur. İkinci anavatan olarak kabul edilen Rumeli topraklarının kaybı; Avrupa’da “Hasta Adam” olarak görülen Osmanlı’nın sonu durumuna gelmiştir.

İkinci Balkan Savaşı sırasında özellikle Edirne’nin alınması, Osmanlı Devleti için anlaşma kapılarını açmıştır. İkinci Balkan Savaşı sonrasında, Osmanlı Devleti de Balkan devletleriyle çeşitli antlaşmalar imzalamıştır. Bu antlaşmalar arasında, 29 Eylül 1913’te Bulgaristan’la imzalanan İstanbul Antlaşması da vardır.

 

İstanbul Antlaşmasına göre: Bulgaristan; Edirne, Kırklareli ve Dimetoka’yı geri vermiştir.

Meriç Irmağı, iki devlet arasında sınır kabul edilmiştir. Dedeağaç’ın Bulgaristan’a bırakılmasına karar verilmiştir. Savaş sonrası Bulgaristan’da kalan Türkler, Bulgarlarla eşit haklara sahip olacaklardır ve Türklere mülkiyet hakkıyla birlikte din ve dil özgürlüğü tanınacaktır. Bulgaristan’da kalan Türkler ise isterlerse, 4 yıl içinde Osmanlı topraklarına geri dönebileceklerdir.

14 Kasım 1913’te ise Osmanlı Devleti, Yunanistan ile Atina Antlaşmasını imzalamıştır. Antlaşmanın şartlarına göre: Osmanlı Devleti; Selanik- Yanya ve Girit Adası’nın Yunanistan’a ait olduğunu kabul edecektir. Geçici olarak İtalya’ya bırakılan Oniki Ada, daha sonra incelenmek kaydıyla İtalya’da kalmaya devam edecektir (Meis hariç). Gökçeada ve Bozcada hariç diğer Ege Adaları Yunanistan’a bırakılacaktır. Ayrıca Yunanistan’da yaşayan Türklerin durumu da düzeltilecektir.

13 Mart 1914’te Sırbistan’la bir İstanbul Antlaşması daha imzalanmıştır. Sırbistan’la sınır kalmadığı için pek kayda değer şartlara sahip değildir. Ancak Türkler ve Müslüman azınlığın haklarını korumak, mülkiyet edinmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir protokol niteliğindedir.

Summary
İkinci Balkan Savaşları
Article Name
İkinci Balkan Savaşları
Description
İkinci Balkan Savaşı öncesi Londra Konferansı ve Antlaşması, savaşa giren tarafları memnun etmeyince; Balkan devletleri ve Osmanlı Devleti arasında ikinci bir savaş patlak vermiştir. Birinci Balkan Savaşı’ndan farklı olarak İkinci Balkan Savaşı, Osmanlı Devleti’ne karşı değil Bulgaristan’a karşı verilmiştir.
Author
Publisher Name
Ulusalihanet
Publisher Logo
Devamını Gör

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close